lean gry

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a jednocześnie zupełnie zbędnych. lean Nadrzędnym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to sprawność ocenienia, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.