ostatnie lata w Krakowie nastawione na modernizacje i rozwój

Wśród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wybija się zarówno w temacie sztuki i akademickim, ale również na wielu innych polach. Staje się regionem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, które stały się udziałem miasta w niedawnych okresach sprawiają, że miasto rzeczywiście pnie się w górę.
Pomocne przekształcenia w stolicy małopolski.
Co niezłego załatwiono w przeciągu ostatniego okresu? Wielość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest duża. Bardzo pomogły w tym aspekcie dotacje EU, z których miasto często czerpie. Dynamiczne działanie w obszarze pozyskiwania dofinansowania sprawiły, że gmina rozwinęła się o świeże węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz ciekawe obiekty konferencyjno – sportowe.
Niemałe innowacje nie są widoczne dla typowego Krakusa. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją. Zazwyczaj nie interesują nas informacje, które nie są ściśle z naszymi potrzebami związane. Przeciętnemu obywatelowi Krakowa zdaje się, że w mieście niewiele się robi. Podczas gdy Kraków rozwija się w każdym obszarze. Innowacje w zakresie gospodarki odpadami, budowie oraz unowocześnianiu sieci kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, które umożliwiają krakusom pełniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków rozwija się też pod kątem opcji rozrywkowych. Moc miasta rośnie dzięki takim obiektom jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. Te miejsca przyciągają przyjezdnych do przyjazdu.
Zapoczątkowane przez radnych działania nie tyczą się jedynie samego centrum miasta, ale również są połączone z pełnym regionem. Wobec tego zamiast narzekać lecz zauważyć innowacje w które obrodził Kraków.
Następne miesiące – o ile uda się utrzymania szybkości zmian – pozwolą miastu stać się niezwykłą stolicą małopolski.
Majchrowski prezydent