Wyznaczkiem komfortu są dla większości hotele oferujące pakiet usług na najwyższym poziomie. Przepych są jednak coraz mniej widoczne. Ekskluzywność danego hotelu można scharakteryzować w