Nasze pragnienia czasem nie znają granic. Chcielibyśmy mieć piękny domek, cudowny pojazd , a także bardzo wiele spraw materialnych. Nic nie ma w tym