Kawa – skąd jest oraz kiedy zaczęto ją pić? Przeszłość kawy zaczyna się bodaj w Etiopii, gdzie już w I tysiącleciu przed erą, tamtejsi